Aanmelding
Aanmelden kan middels het aanmeldformulier of telefonisch contact ( zie onder contact).
Bij aanmelding maken we zo snel  mogelijk een afspraak. 

Intake
In de eerste 1-2 afspraken gaan we samen bespreken waar u tegen aan loopt, wat uw klachten zijn en welke hulpvragen u heeft. In een intakegesprek worden doorgaans veel vragen gesteld om meer zicht te krijgen op de problemen en mogelijk worden er een of meer vragenlijsten afgenomen. 
Aan de hand van de intake wordt duidelijk of Mind Yourself Psychology u behandeling of coaching kan bieden of dat het beter is door te verwijzen naar de gespecialiseerde GGZ of terugverwijzen naar de huisarts met een passend advies.

Behandeling
Op basis van de intake maak ik een inschatting van de behandeling die u kan helpen en bespreek dit met u.
Samen stellen we dan een behandelplan of stappenplan op.
In de afspraken die volgen gaan we met de behandeling aan de slag. Indien nodig zal nog aanvullend onderzoek plaatsvinden.
Gedurende de behandeling worden vaak opdrachten gegeven zodat u actief aan uw herstel en groei kan werken en u zodoende sneller resultaat zult bemerken.

Afsluiten van de behandeling 
Bij de afsluiting van de behandeling evalueren we samen de behandeling en nemen we, indien nodig, de handvatten voor de periode na de behandeling door, zodat u de ontwikkeling die u heeft doorgemaakt kan vasthouden en/of voorzetten.

Wachttijden
Op dit moment  (januari 2021) is de wachttijd tussen aanmelding en eerste afsrpaak 2-3 weken.

COVID
In de praktijkruimte kunnen de  Covid-maatregelen nageleefd worden.
Online behandeling behoort ook tot de mogelijkheden.

​​​​​​​CRISIS
Mind Yourself Psychology heeft geen mogelijkheid tot crisis behandeling en opvang. Bij crisis gaat u naar uw huisarts die u verder verwijst. In de avond, nacht en weekend neemt u contact op met uw huisartsenpost.  

Huisartsenpost Alkmaar, telefoonnummer 072 5180618